Image

به AWO خوش آمدید


AWO بیش از 100 سال است که متعهد به یک جامعه‌یِ عادلانه و جهانی بهتر است. همه باید بتوانند به یک اندازه در کشورِ ما خوب زندگی کنند. ما جامعه‌ای متنوع می‌خواهیم – تنوع به این معناست که بسیاری از افرادِ مختلف در کنارِ هم به صورتِ مسالمت‌آمیز و با حقوقِ برابر زندگی کنند. هیچ کس مُستثنی نیست و همه از ارزشِ یکسانی برخوردارند.
    ما وظایفِ خاصی را بر عهده می‌گیریم که دولت به تنهایی نمی‌تواند انجام دهد. در آلمان بیش از 18000 مؤسسه‌یِ اجتماعی داریم، به عنوانِ مثال مراکزِ مراقبتِ روزانه از کودکان، خانه‌هایِ سالمندان، پایگاه‌هایِ مشاوره‌یِ بدهی، کارگاه‌هایی برای افرادِ بیکار و همچنین پایگاه‌هایِ مشاوره‌یِ مهاجرت و بسیاری موارد دیگر. ما حدودِ 237000 کارمندِ رسمی داریم. همچنین بیش از 82000 کارمند افتخاری وجود دارند.
Image

پیشنهادِ مشاوره


از طریقِ مشاوره‌یِ اجتماعی-آموزشی دارایِ صلاحیت، توسط ما همراهی و تقویت خواهید شد. اگر درک کردن سخت است، ما مترجمانی در اختیار داریم. شما هیچ هزینه‌ای برایِ ترجمه مُتحمل نخواهید شد. ما همچنین پیشنهادهایِ گروهی داریم که در آن می‌توانید با افرادِ دیگری که در موقعیتِ مشابهی هستند به تبادلِ نظر و یادگیری چیزهایِ جدید بپردازید – به عنوانِ مثال آموزشِ برقراریِ ارتباط یا رویدادِ اطّلاع‌رسانی در موردِ سیستمِ مدرسه یا سیستمِ سلامت در آلمان. همچنین در خصوصِ نحوه‌یِ تماس با ادارات و مؤسسات و نحوه‌یِ ارائه‌یِ درخواستِ خدمات شما را مطلع می‌سازیم. مثال‌هایی برای درخواست‌ها: درخواست به مرکز شغلی (Jobcenter) یا اداره‌یِ خارجیان (Ausländerbehörde)، ثبتِ نام برای پذیرش در مهدکودک یا درخواست برای پولِ مسکن.

Image

آمار و ارقام


جامعه‌یِ رفاهِ کارگران از دهه‌یِ 1950 در خصوصِ مشاوره‌یِ مهاجرت فعالیت می‌کند. از سالِ 2005 ما در چهارچوبِ برنامه‌یِ فدرالِ "مشاوره‌یِ مهاجرت برایِ مهاجرانِ بزرگسال" (MBE) بر اساسِ قانونِ مهاجرت مشاوره اِرائه می‌دهیم.

شمارنده

از سالِ
0
مشاوره‌یِ مهاجرت
بیش از
0
پایگاهِ مشاوره
بیش از
0
نیرویِ متخصصِ دارایِ صلاحیت

ارزش‌هایِ اساسیِ ما

1

آزادی

ما می‌خواهیم آزادانه زندگی کنیم و زندگیِ خود را خودمان تعیین کنیم.
2

برابری

ما می‌خواهیم با همه به صورتِ یکسان رفتار کنیم. هیچ کس نباید در موقعیتِ پایین‌تر از دیگران باشد.
3

عدالت

در کشور ما بی عدالتی وجود دارد، بنابراین دولت باید اطمینان حاصل کند که شرایط عادلانه‌تر گردد. به عنوان مثال، باید از افرادی که در شرایطِ سخت قرار دارند حمایت گردد. تمامِ افراد باید از امکاناتِ برابر برخوردار باشند.
4

همبستگی

ما متحد هستیم و به یکدیگر کمک می کنیم. با هم قوی هستیم!
5

ُدارا

ما افراد دیگر را اَرج می‌نهیم. هر انسانی ارزشمند است. ما به دیگران احترام می‌گذاریم.
همبستگی، مُدارا، آزادی، برابری و عدالت اساسِ اقداماتِ ما در جهانِ متحول شده‌یِ قرنِ 21 است.
Image
Image
Image
ما از کوکی ها استفاده می کنیم

ما در وب‌سایت خود از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم. برخی از آنها برای عملکرد سایت ضروری هستند، در حالی که برخی دیگر به ما کمک می‌کنند تا این وب‌سایت و تجربه کاربر (کوکی‌های ردیابی) را بهبود بخشیم. شما می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید از کوکی ها لطفاً توجه داشته باشید که در صورت انصراف، ممکن است نتوانید از همه عملکردهای سایت استفاده کنید.