You can find this text in English HERE.

Цей текст українською мовою ви можете знайти TYT.


استفاده از مشاوره ما داوطلبانه است.  توصیه می‌کنیم که هیچ‌گونه اطلاعاتی را مطابق ماده 9 DSGVO برای ما فاش نکنید، مثل موارد زیر:

  • مبدأ نژادی و قومی خودتان (مثل رنگ پوست یا ملیت)،
  • عقاید سیاسی خودتان (مثل عضویت در حزب)،
  • باورهای دینی یا فلسفی خودتان (مثل فرقه دینی)،
  • داده‌های زیست سنجی خودتان (مثل امضای الکترونیکی)
  • وضعیت سلامتی خودتان (مثل بیماری ها)،
  • زندگی یا گرایش جنسی خودتان (مثل همجنس‌گرایی).

اگر داوطلبانه تصمیم بگیرید این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهید، به رضایت صریح شما درباره این موضوع نیاز داریم و باید به شما اطلاع دهیم که اطلاعات شما پس از رضایت شما به اشخاص ثالث داده نخواهد شد. رضایت شما تنها برای دریافت مشاوره از مشاوران ما و درخواست یا رزرو وقت نزد مشاوران ما استفاده می‌شود.

شما با این رضایت، موافقت می‌کنید که پشتیبانان AWO MBE ما اجازه دارند اطلاعات شما را براساس ماده 9 DSGVO جمع آوری، پردازش و استفاده کنند زمانی که وقت مشاوره درخواست و یا رزرو کنید به مالکان MBE داده می‌شود و یا بعداً به عنوان بخشی از مشاوره با هدف اجرای مشاوره رایگان و یا در اسناد شما ذکر شود و داوطلبانه آن اسناد را در اختیار مالکان MBE قرار بدهید.  . رضایت شما همچنین شامل رضایت با عملیات‌های پردازش ضروری داده‌ها توسط پیمانکاران ما می‌شود که در سیاست حریم شخصی ذکر شده اند.

انکار رضایت خودتان بدون ارائه دلیل یا لغو رضایت در هر زمانی . در صورتی که رضایت داده نشود یا پس گرفته شود، نمی‌توانیم مشاوره به شما ارائه کنیم یا مجبور هستیم سریعاً ارائه مشاوره را متوقف کنیم. سپس داده‌های تحت پوشش رضایت شما بصورت فوری حذف خواهد شد.

 

ما از کوکی ها استفاده می کنیم

ما در وب‌سایت خود از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم. برخی از آنها برای عملکرد سایت ضروری هستند، در حالی که برخی دیگر به ما کمک می‌کنند تا این وب‌سایت و تجربه کاربر (کوکی‌های ردیابی) را بهبود بخشیم. شما می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید از کوکی ها لطفاً توجه داشته باشید که در صورت انصراف، ممکن است نتوانید از همه عملکردهای سایت استفاده کنید.